Człowiek Roku 2018 Północnego Podkarpacia – Samorządność i społeczność lokalna –  w tej kategorii została nagrodzona nasza szanowna pani prezes Klaudia Kowalska. Gratulacje.