Strefa animacji i aktywizacji RZS to społeczność osób zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz organizacją czasu wolnego dzieci. 

Jako Stowarzyszenie dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego... 

 

Prowadzimy również lekcje edukacyjne w przedszkolach i szkołach...